Gemeentebestuur Stekene huldigde Laureaten van de Arbeid

Het gemeentebestuur van Stekene bracht tijdens een feestelijk ontmoetingsmoment op zaterdag 14 januari 2023 hulde aan de burgers van Stekene, aan wie de Koning de titel ‘Laureaat van de Arbeid’ heeft verleend. Dit brevet wordt toegekend na een algemene selectieprocedure door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA).

Gerard Laekeman ontving het Label Vaandeldrager van het beroep – gouden ereteken in de sector Apothekers en Apotheekassistenten. Kristof Verbeeck ontving het Label Toekomst – bronzen ereteken in de sector Gemeenschappelijk stads- en streekvervoer. Romain Van Bauwel, Emeritus-Eredeken van de Arbeid woonde het ontmoetingsmoment eveneens bij.