Wim Mommaers, algemeen directeur gemeente Stekene wil ‘klantentevredenheid’ verbeteren

‘Ik vertrek ‘s morgens met de glimlach naar Stekene en ’s avonds rij ik met de glimlach naar huis in Buggenhout.’ Wim Mommaers (41), sinds juni 2022 algemeen directeur bij de gemeente Stekene heeft het naar zijn zin. Hij speelt een cruciale rol als verbinding tussen de politiek en het personeel. Zijn belangrijkste prioriteit is de versterking van de administratie om de ‘burgertevredenheid’ nog te verhogen. Daarnaast focust Wim Mommaers op de uitbouw van de digitale dienstverlening.

Wim Mommaers behaalde een master in de Politieke Wetenschappen en in de Rechten. ‘Ik was acht jaar staf- en fractiemedewerker bij de kamer van volksvertegenwoordigers, nadien was ik attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tussen 2014 en 2019 ging ik aan de slag als advocaat, nadien werd ik jurist-diensthoofd bij de intercommunale Haviland.’

Kleine kmo

‘Ik ben ‘vast benoemd op proef’ voor de periode van 1 jaar, nadien word ik geëvalueerd door een extern selectiebureau. Mijn takenpakket is uitgebreid. In de eerste plaats ben ik hoofd van het personeel. Ik stuur medewerkers aan via de teamverantwoordelijken maar uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke. Ik verwacht veel van de personeelsleden, de dienstverlening moet gegarandeerd zijn.’

Bij de diverse diensten van de gemeente Stekene werken circa 150 personeelsleden, verdeeld over 12 teams waarvan er 6 intern ondersteunend zijn en 6 gericht naar de dienstverlening voor de burgers. ‘Dat is een kleine kmo met een nog zeer overzichtelijk aantal medewerkers. Daarom vind ik persoonlijk contact belangrijk, ik ben zeer aanspreekbaar. Mijn deur staat altijd open, ook voor mijn mensen in de ‘buitendienst’, mensen komen rechtstreeks naar mij.’

Een tweede belangrijke functie is zijn rol als raadgever van de politieke organen, zowel van het college als de gemeenteraad. ‘Bij juridische of bestuurlijke vraagstukken ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik zorg ervoor dat de besluitvorming van de politieke organen goed voorbereid, genomen en uitgevoerd wordt. Daarnaast ben ik eindverantwoordelijke voor de rapportering en de meerjarenplannen naar de toeziende overheid.’

Aantrekkelijke werkgever

‘De gemeente Stekene is een aantrekkelijke werkgever. Uiteraard opereren we binnen de publieke sector, je mag dat niet vergelijken met de voorwaarden binnen de privésector. Een lokale overheid als werkgever beschikt ook over een aantal andere troeven zoals werkzekerheid en nabijheid. Op het vlak van competenties onder de medewerkers zitten we bij de gemeente Stekene zeer goed. Binnenkort worden er nog een aantal sollicitaties afgerond en hebben wij voorlopig geen vacatures meer.’

Opleidingstrajecten

‘We hebben het gevoel dat we de ‘juiste’ mensen kunnen aantrekken. Naar de toekomst toe willen wij nog meer inzetten op opleidingstrajecten om de competenties van de huidige medewerkers te versterken. Ik zou er iets meer structuur in willen brengen zodat we meer op maat van iedere medewerker opleidingen kunnen aanbieden.’

Klachtgericht

‘Globaal gezien ben ik terechtgekomen in een organisatie die prima functioneert, niettemin wil ik een aantal accenten leggen op het vlak van dienstverlening. Klantentevredenheid staat daarin centraal, daar doen we het voor. We spreken overigens niet over ‘klantgericht’ maar ‘klachtgericht’. Dit wil zeggen dat we permanent open staan voor de feedback van de burger om onze processen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de dienst ‘evenementen’. We zijn nu bezig om de aanvragen rond de toelating van evenementen beter te stroomlijnen. Dat betreft dan de locatie, materiaal dat gebruikt wordt, de vergunningsaanvraag, een eventuele milieuvergunning, de samenwerking met de hulpdiensten, enz.’

Digitale dienstverlening uitbouwen

‘Er komen relatief weinig klachten binnen van burgers, maar in mijn visie hebben we nog marge op het vlak van digitale dienstverlening, daarin moeten we verder investeren. Op termijn willen we naar een nieuw concept voor de website van de gemeente. In dat kader moeten we ook onderzoeken wat we nog meer digitaal kunnen aanbieden als dienstverlening. Ook onze interne digitale processen kunnen verder aangescherpt worden. Ik kijk in ieder geval met veel goesting uit naar de komende jaren, aan uitdagingen geen gebrek.’

Quote: ‘We hebben nog marge op het vlak van digitale dienstverlening.’