Raadsbrief: door de bomen het bos in 36 minuten

Het is maar dat u het weet: de raadsvergadering van 25 oktober 2022 duurde welgeteld 36 minuten en 15 seconden. Snel verdiend voor de gemeenteraadsleden denkt u? Dat valt wel mee. Gemeenteraadsleden ontvangen per gemeenteraad presentiegeld. Rijk worden ze er niet van, voor een sessie krijgen ze 54,92 euro.

Of de raadsleden door de bomen nog het bos zien of het bos door de bomen is nog maar de vraag. De gemeente Stekene belooft in de komende jaren immers meer dan 20.000 bomen aan te planten. Tel daarbij nog eens 1.800 bomen die Natuurpunt aanplant in de Bekaf en 2.170 boompjes in de grond gepoot in de IJzerhandstraat door Bosgroep Oost-Vlaanderen.

Wordt de straatverlichting gedoofd?

Over klimaat en energie gesproken: het college besliste op 12 september 2022 om de verwarming in de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, ontmoetingscentra, muziek- en tekenschool, gemeenteschool, sporthallen) op maximaal 19 graden Celsius te zetten tijdens deze herfst- en winterperiode (2022-2023). De mogelijkheden voor het doven van de straatverlichting worden momenteel nog onderzocht.

Klimaattafel

Tegen 2030 wil de gemeente 25 fossielvrije renovaties uitvoeren onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden. Inwoners worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak. Dit kadert in project BENOveren, in samenwerking met Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente wil dus beter renoveren met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Het aanbod geldt voor alle eigenaars van een woning in Stekene maar de gemeente wil graag 3 wijken extra in de kijker zetten en stimuleren tot renovatie: Habroekwijk in Kemzeke, Boudelowijk in Klein-Sinaai en kerkhofwijk rond het Pauwel Hauweplein in Stekene.

Cloud, SAAS, IAAS of PAAS?

Ergert u zich ook wel eens aan het vakjargon dat gebruikt wordt als het gaat over IT (informatietechnologie)? Op de Stekense gemeenteraad kan u alvast een spoedcursus krijgen. Ik verzin niets, alles staat te lezen in het verslag van de gemeenteraad van 22 oktober 2022. Zoals u wellicht weet of niet weet zijn de servers en de firewall van de gemeentelijke diensten aan vervanging toe. Bent u nog mee? Dan kunnen we kiezen tussen werken in de cloud of on-premise. Er is een on-premise met back-up oplossing op een uitwijklocatie, een on-premise met replicaserver en back-up op locatie in de cloud, maar er is ook een cloud-oplossing waarbij je kan kiezen voor IAAS (infrastructure as a service), PAAS (platform as a service) of SAAS (software as a service). Werken in de cloud houdt wel in dat er ter plaatste een server voorzien moet worden voor het correct werken van de DNS en DHCP. Er zal ook nog een kleine firewall ter plaatse moeten voorzien worden en dit voor het beheren van de VLAN’s

Digitaliseringsgolf

Nu we toch op het digitale terrein zitten: de Vlaamse overheid stelde de vraag aan Interwaas (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland) om samen met de Wase gemeenten de kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van digibanken. De ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting duidt op een hoger risico op digitale uitsluiting voor mensen in een kwetsbare positie in de samenleving. Deze kloof is enerzijds aanwezig door een ongelijke toegang tot technologie zoals een laptop of internetverbinding en anderzijds door beperkte digitale vaardigheden waardoor minder gebruik wordt gemaakt van digitale dienstverlening.

Daarom zal Stekene participeren in het ‘Digibankproject Weerbaar’ samen met de gemeenten Lokeren, Moerbeke, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Eén van de doelstellingen van het project is een gelijke toegang tot digitale technologie door laptop, schermen en andere hardware beschikbaar te stellen. Daarnaast is het de bedoeling om digitale vaardigheden te versterken via opleiding en kennisdeling.

Portemonnee

Tenslotte nog enkele cijfers: de personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 bedraagt in Stekene 8%, net als in 2022. Voor de aankoop van een bijkomende GFT container van 40 liter betaalt u 35 euro. En van een heel andere orde: het gebruik van de squashterreinen (inclusief kleedkamer met douches) gedurende 30 minuten kost u 5 euro, de huur van een racket met bal bedraagt 1,50 euro.

De laatste gemeenteraad vindt plaats op 20 december, aanvang 20u00, de zitting kan gevolgd worden via de livestream.

Bert Verbeke

Bert Verbeke

Senior Writer
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram