Nicole Van Duyse brak in 2003 al het glazen plafond in Stekene: ‘Daar ben ik trots op’

Ex-burgemeester zetelt al sinds 2012 in de oppositie
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email
Share on linkedin

VOOR Nicole Van Duyse begint het verhaal in 1988. Ze stelt zich een eerste keer verkiesbaar, omdat ze gevraagd werd om op de lijst te staan. Ze kreeg plaats dertien. ‘We hadden toen 23 gemeenteraadsleden, dus ik stond echt halfweg.’ Toch raakte ze verkozen. In de 24 jaar die volgden werkte ze als schepen, en even zelfs als burgemeester van Stekene.


‘Ik was al langer actief binnen de partij, bij de afdeling Vrouw en Maatschappij. Bij de lijstsamenstelling was men op zoek naar vrouwelijke kandidaten en werd ik gevraagd om op de lijst te staan.’ En daar moest Nicole maar heel even over nadenken: ‘Ik ben in de politiek gegaan omdat ik vond dat er in die tijd nog veel te weinig vrouwen zichtbaar waren in de politiek.

De glazen plafonds breken was zeker een beweegreden. Ook vandaag zijn er nog heel wat sectoren waar die glazen plafonds in stand blijven, dat vind ik jammer. Het was natuurlijk ook de wil om aan beleidsvoering te doen, en zaken te realiseren voor mijn gemeente en haar inwoners.’
Het bestuur dat voortvloeide uit die verkiezingen, u raadt het nooit, een coalitie met CVP en SP. De hedendaagse CD&V, en VOORUIT (vandaag niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, ndvr). ‘VLD was zelfs nog apart van Gemeentebelangen in die dagen.’


Na haar eerste verkiezing zou Nicole net geen kwarteeuw dienst doen als schepen, en zelfs kort als burgemeester: ‘Het waren geen 24 onafgebroken jaren’, vertelt Nicole. ‘In de jaren ’90 heeft Gemeentebelangen ingebroken in onze meerderheid’, vertelt ze. ‘Daardoor heb ik een schepenambt gedeeld, en ben ik er 15 maanden tussenuit geweest.’
Maar als schepen moest ze nog wel even ijveren voor levensnoodzakelijke middelen: ‘Ik heb het eerste jaar enorm gevraagd naar een faxmachine. Die had het gemeentebestuur gewoon niet’, lacht ze.

Bibliotheken

Als schepen kreeg ze de bevoegdheden voor landbouw, milieu en ruimtelijke ordening: ‘Iets wat volledig in mijn interesseveld lag, en wat ook paste binnen mijn beroep als bio-ingenieur.’
In latere legislaturen zouden cultuur, de bibliotheek en kunstonderwijs aan haar portefeuille worden toegevoegd: ‘Deze bevoegdheden lagen volledig in het verlengde van mijn persoonlijke interesses voor kunst en alle mogelijke vormen van kunst- en cultuurbeleving.’
Toen was de bibliotheek nog een omvangrijke bevoegdheid, met deelbibliotheken in de verschillende leefkernen van onze gemeente. ‘Dat vond ik jammer, toen die verdwenen. Ik had ze in de legislatuur ervoor nog volledig opgefrist.

Maar ja, Gemeentebelangen had een absolute meerderheid, dus meer dan je mening geven kon je niet doen. De bibliotheken gingen dicht. Wat ik wel positief vind is dan dat er sprake is van een nieuwe bibliotheek in het centrum van Stekene. Toen onze bib open ging kwamen ze allemaal kijken naar het gebouw, maar vandaag is het helaas compleet achterhaald, en niet meer op maat van onze gemeente.’

Verkiezingen van 2000

Na de verkiezingen van 2000 werd een coalitie gevormd tussen CD&V en Gemeentebelangen. Het burgemeestersambt werd verdeeld tussen de partijen: ‘Herman Rollier zou de eerste twee jaren de sjerp dragen, daarna ik twee jaar, en we zouden eindigen met Stany De Rechter van Gemeentebelangen, de laatste twee jaar.’ Sindsdien mag Nicole zich dus de eerste vrouwelijke burgemeester van onze gemeente noemen.

‘Daar ben ik nog steeds trots op. De tweede vrouwelijke schepen, en de eerste vrouwelijke burgemeester van ons dorp.’ Voorlopig blijft Nicole ook de enige vrouwelijke burgemeester van Stekene.
‘Als burgemeester komt er natuurlijk meteen veel meer bij kijken. Ik heb twee jaar loopbaanonderbreking genomen. Je bent het hoofd van de politie en de brandweer, en ik kreeg dus dagelijks verslagen van alles waarvoor de politie en de brandweer waren uitgerukt de voorgaande dag. Dat was soms wel een hele boterham, en niet altijd even fijn om te horen. Je deelt als burgemeester in het lief van je gemeente, maar ook in het leed. Ongevallen, branden, je komt bij de mensen op de mooiste, maar ook bij de moeilijkste momenten van hun leven.’
Nicole blikt wel met tevredenheid terug op haar twee jaren als burgemeester: ‘Ik heb het altijd graag en met veel plezier gedaan, maar eigenlijk was twee jaar te kort. Tegen dat de mensen weten wie je bent, verandert het alweer. Eigenlijk had CD&V toen beter vier jaar dezelfde burgemeester gehouden, alvorens over te geven aan Stany.’

Oppositie na 2012

Na de verkiezingen van 2012 behaalt Gemeentebelangen een absolute meerderheid, en belandt Nicole voor het eerst in haar politieke leven in de oppositie. ‘In het begin is dat even wennen. Er worden projecten verdergezet waar je zelf de kiem hebt gelegd, of waar je zelf aan hebt meegewerkt. Het is dan even aanpassen dat die nu niet langer door jou mee bepaald worden. 2012 was een verrassing, maar dat was 1988 ook’, lacht Nicole.

Provincie en professionele loopbaan

Haar politieke leven leidde uiteindelijk ook nog tot een ander mandaat voor CD&V: ‘Ik heb achttien jaar in de provincieraad gezeteld. Dat was eveneens een verrijking. Dan hoor je in Gent waar de mogelijkheden liggen voor je gemeente. Via die raad heb ik ook mee het Stiltepad kunnen verwezenlijken.’
Ook haar loopbaan boog even af naar het politieke niveau: ‘Ik heb nog gewerkt als fractiemedewerker in de Senaat, het Vlaams Parlement en als raadgever op de kabinetten van Yves Leterme en Kris Peeters. Daar ondersteunde ik parlementsleden in de voorbereiding voor hun politieke werk.’
En vandaag werkt ze weer in de landbouwsector, of toch bijna. ‘Ik werk momenteel voor het Departement Landbouw en Visserij van Vlaanderen in Brussel.’ Alhoewel Brussel tegenwoordig met het telewerken vaker Stekene wordt. Of hoe ons dorp dankzij Nicole nog steeds aan belang wint.