RAADSBRIEF

Met mijn gazetbudget fiets ik u door de raad

Het is eind februari, maar aangezien onze krant vroeger dan de laatste gemeenteraad in drukvorm werd gegoten, brengen wij u hier nu het verslag van de gemeenteraad van januari. Het is maar dat we het u meegeven.
De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar gaf de nieuwe fractieleider van Gemeentebelangen alvast de belangrijke taak die eerder tijdens corona door oud-fractievoorzitster Grietje Cortebeek werd uitgevoerd. Giovanni De Looze mag vanaf nu 20 keer per gemeenteraad meegeven dat ‘Gemeentebelangen akkoord is.’ Met de absolute meerderheid is zijn woord dan wet.
De gemeenteraad keurde een werkwijze goed rond een nieuwe regiopublicatie voor cultuur en erfgoed. Daarvoor wordt vijf cent per inwoner bijdragen om Stekene onder de aandacht te brengen in het nieuwe cultuurmagazine. Aan uw Gazet werd voorlopig geen offerte gevraagd.
Carl Ivens stelde zich de vraag vanwaar dit budget juist zou komen, uit het cultuurbudget, of het communicatiebudget? Schepen Gunter Van Campenhout bleef het antwoord voorlopig schuldig, maar een bode aan de deur die vijf cent komt innen bij elke inwoner staat in elk geval niet in het script. Groen ging akkoord met het voorstel.
Katrien De Vijlder, gemeenteraadslid voor Groen, diende een eigen punt in om de fietsbib ‘Op Wielekes’, een project waar mensen aan een goedkoop tarief een fiets kunnen ontlenen, op poten te zetten. Gemeentebelangen reageerde dat een onderzoek op dit moment de moeite waard loont, maar dat het zich nog niet wil binden aan het project voor er grondig onderzoek gebeurt. Wanneer we Grietje Cortebeek citeren, zegt ze voorlopig de boot af te houden. Of was het de fiets afhouden? Katrien reageerde tijdens de gemeenteraad met het interview met de schepen van Sport, Heidi Van Gaever, uit uw Gazet Van Stekene van december, waarvoor natuurlijk dank om de krant in hogere radelijke sferen te brengen, Katrien. Heidi zei in december al zich te willen engageren voor een fietsbibliotheek in yours truly, de Stekense Gazet. Unanieme akkoordstemming voor een onderzoek naar de mogelijkheid.

Lars Stevens

Lars Stevens

Administratie & vormgeving
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram