FOCUS • Hellestraat

In elke weekendkatern geven we een speciale focus aan een wijk in onze gemeente. Hellestraat bijt de spits af.

Hellestraat volgens Wikipedia: ‘Gehucht van Stekene, gevormd door een drie kilometer lange zandrug van zuid naar noord, de Expressweg Antwerpen-Zeekust bakent de wijk in het zuiden af. Via een voetgangers- en fietstunnel kan men het centrum van Stekene bereiken. In de Hellestraat wonen overwegend mensen van de oudere generatie (…), sinds kort is er sprake van een verjonging dankzij de verkavelingen in nieuwe straten tegenover de kerk.’

20210920_130306