De Olijf: minderbedeelden niet in de kou tijdens corona

Alhoewel heel wat ontmoetingsmomenten wegvielen, blijft De Olijf onmisbaar voor Stekene

DE Olijf aan de Brugstraat in Stekene biedt gratis voedselondersteuning voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook met advies en als ontmoetingsplaats ondersteunt De Olijf zijn doelgroep. Giften van diverse organisaties en mensen, en de inzet van een 25-tal vrijwilligers vormen de steunpilaren van de organisatie. GVS sprak met voorzitter Roger De Block: “Door corona draaide onze werking korte tijd op een ander pitje. Nu de versoepelingen zich doorzetten zijn we weer klaar om ons aanbod verder uit te breiden.” Naast Roger De Block maken Els Fruytier, Rita Schelfhout en Marleen Persoon deel uit van het bestuur.

GVS: Wat zijn de voornaamste activiteiten van De Olijf?

Roger De Block: “Voedselbedeling is onze kerntaak. In niet-coronatijd verliep dit via een winkelgebeuren, één keer per week op donderdag en de week daarna op zaterdag, telkens van 9uur tot 11uur. Corona strooide roet in het eten, we mochten niemand meer verwelkomen in de winkel- of ontmoetingsruimte. Mensen konden wel langskomen voor een ‘geprefabriceerd’ voedselpakket. Dit zal voorlopig zeker doorgaan tot het einde van het jaar. In 2022 hopen we het winkelgebeuren terug op te starten, afhankelijk van de geldende coronavoorschriften. De mensen ervaren de nieuwe regeling niet als een stap terug. Op de keper beschouwd zijn de voedselpakketten rijkelijker samengesteld dan voorheen.”

GVS: Hoeveel mensen komen wekelijks een voedselpakket afhalen?

Roger De Block: “Een 35-tal personen, zowel gezinnen als alleenstaanden, al dan niet met kinderen. Tijdens de coronapandemie is het aantal ‘klanten’ lichtjes gestegen.”

Foto: bever

GVS: Wie mag/kan er een beroep doen op de diensten van De Olijf?

Roger De Block: “Onze organisatie is erkend om een 100-tal pasjes uit te reiken aan inwoners van Stekene. De samenstelling van een voedselpakket is gebaseerd op een puntensysteem naar inkomen en/of gezinssamenstelling.”

Sponsors

GVS: Wat omvat een voedselpakket?

Roger De Block: “Groenten en fruit, vaste voeding en nog een aanvullend pakket met koelkast- en diepvriesproducten. Een uitgebreid en zeer gevarieerd assortiment met meestal ook hygiënische producten zoals zeep, tandpasta, shampoo, pampers of toiletpapier.”

GVS: Van welke organisaties ontvangen jullie voedsel?

Roger De Block: “Maandelijks krijgen we een bedeling van de Voedselbank en de Europese Unie, met een depot in Eke. De gemeente Stekene stelt hiervoor een lichte vrachtwagen en een chauffeur ter beschikking. Daarnaast zijn ook Colruyt, Bioplanet in Sint-Niklaas en de Okay in Stekene gulle sponsors via Voedsaam, een vzw binnen Interwaas. We ontvangen regelmatig producten van winkels of particulieren waarvoor we zeer dankbaar zijn.”

Wekelijks komen een 35-tal personen bij De Olijf langs, zowel gezinnen als alleenstaanden, al dan niet met kinderen

ROGER DE BLOCK

“Steun is altijd welkom maar bijvoorbeeld tweedehandskleding aanvaarden en verdelen we niet meer. Bovendien is de Koning Boudewijn-stichting tijdens de eerste coronapandemie gestart met een forse ondersteuning van caritatieve organisaties. Wij ontvingen 10.000 euro die we volledig besteedden aan extra aankopen. Voorts kochten wij drie maanden geleden zelf een tweedehands camionnette. Dat verhoogt onze mogelijkheden, we kunnen de camionette inzetten waar en wanneer we dat willen. Het maakt ons minder afhankelijk van derden.”

Stekene minder welvarend dan gedacht

GVS: Uit de Vlaamse gemeente-stadsmonitor blijkt dat 11% van de Stekense inwoners moeilijk rondkomt, meer dan 17% van de inwoners heeft een inkomen beneden de kritische grens, 8,8% van kinderen in Stekene wordt geboren in een kansarm gezin. Verhouden deze cijfers zich ook met het aantal mensen dat een beroep doet op De Olijf?

Roger De Block: “Zeer zeker, Stekene is minder welvarend dan algemeen wordt aangenomen. Bovendien bereiken we een groot aantal mensen nog niet. De klassieke drempel is soms te hoog hoewel wij op dat vlak zeer toegankelijk zijn. Via de website en facebook trachten wij onze bekendheid te vergroten.”

Foto: bever

GVS: Voedselondersteuning is overeind gebleven tijdens de coronapandemie, heeft het ‘ontmoetingsaspect’ aan belang verloren?

Stekene is minder welvarend dan wordt aangenomen

ROGER DE BLOCK

Roger De Block: “Mensen kwamen voorheen binnen, deden hun boodschappen in de winkel, dronken eerst een kopje koffie en raakten in gesprek. Dat aspect is helaas tijdelijk weggevallen. Eens per maand organiseerden we bovendien een ontmoetingsnamiddag maar ook die activiteit moeten we tot nader order uitstellen net als de jaarlijkse groepsreis. Via het ‘Huis van het Kind’ willen we dit jaar wel nog een Sinterklaasfeest organiseren.”

Vrijwilligers zijn onmisbaar

GVS: De Olijf draait dankzij gemotiveerde vrijwilligers, op hoeveel mensen kunnen jullie een beroep doen?

Roger De Block: “We kunnen rekenen op een 25-tal vrijwilligers. Dat aantal blijft vrij stabiel, het zijn vooral senior vrijwilligers. Sommigen zijn tijdelijk afgehaakt omwille van de coronaperikelen, we moeten als organisatie op dat vlak zeer voorzichtig zijn. De huidige ploeg is zeer goed op elkaar ingespeeld. Wij kennen onze ‘klanten’ en omgekeerd, kunnen makkelijk inspelen op vragen, staan klaar met advies of doorverwijzing. Vaak ontstaat er een vertrouwensband, we creëren een warme sfeer waar iedereen zich thuis voelt, zeer belangrijk in tijden waarin heel wat mensen helaas in een isolement belanden.”

GVS: Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente Stekene?

Roger De Block: “De gemeente Stekene is een partner waar we altijd een beroep op kunnen doen, op vele vlakken krijgen we ondersteuning met onder meer een lage huurprijs voor ons pand. We genieten ook van een mooie werkingstoelage. We proberen als organisatie zo ecologisch en voedselveilig mogelijk te opereren met airco in het magazijn en de winkel ‘gevoed’ door zonnepanelen.”

GVS: Hoe evolueert de werking van De Olijf toekomstgericht?

Roger De Block: “Wij hopen zo snel mogelijk weer de draad van voor corona te kunnen oppikken. Ondertussen laten we onze mensen niet in de kou, voedselbedeling gaat onverminderd voort, de andere activiteiten zullen we spoedig heropstarten.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email
Share on linkedin